سود روزانه در فارکس چقدر است؟ | راهکاری های افزایش سود

Daily profits in Forex

معاملات فارکس یکی از رایج ترین و سودآورترین راه های کسب درآمد آنلاین است. اما، به اندازه ای که به نظر می رسد آسان نیست. شما باید یک استراتژی قوی، یک مدیریت ریسک خوب، و بسیاری از صبر و انضباط داشته باشید تا در این بازار موفق شوید. در این مقاله، ما با شما برخی از نکات و ترفندهایی را در مورد چگونگی کسب سود روزانه از معاملات فارکس به اشتراک می گذاریم. ما موضوعاتی مانند:

 • چگونه سود روزانه مورد انتظار خود را از معاملات فارکس بر اساس نرخ برد، نسبت پاداش به ریسک، و حجم معاملات محاسبه کنید.
 • چگونه سود روزانه خود را از معاملات فارکس با استفاده از روش های قابل اعتماد و مناسب مانند ارزهای دیجیتال برداشت کنید.
 • چگونه سود روزانه خود را از معاملات فارکس با استفاده از بهره ترکیبی و تنوع سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهید.
 • چگونه ریسک و احساسات خود را در معاملات فارکس مدیریت کنید و از خطاهای رایج که می توانند سود شما را نابود کنند جلوگیری کنید.

در پایان این مقاله، شما درک بهتری از چگونگی کسب سود روزانه از معاملات فارکس و دستیابی به اهداف مالی خود خواهید داشت. پس، بیایید شروع کنیم!

سود روزانه فارکس

سود روزانه از فارکس

اگر می خواهید بدانید که سود روزانه شما در ورود به فارکس چقدر است، باید به استراتژی های معاملاتی خود اشاره کنیم. استراتژی های مختلف با توجه به عواملی مانند نسبت پاداش به ریسک، نرخ برنده تاریخی، پیش بینی آینده و مدیریت ریسک، سود متفاوتی را به شما می دهند. در اینجا ما با استفاده از سه استراتژی فارکس با پارامترهای مختلف، سود روزانه فارکس را محاسبه می کنیم تا به شما نشان دهیم که چقدر مهم است که یک استراتژی مناسب و خوب داشته باشید.

سود روزانه فارکس برای یک استراتژی فارکس با درصد برد 50 درصد و سود به ریسک 1:1

فرض کنید شما با 100 واحد از یک ارز (مثلا دلار، پوند، یورو و غیره) معامله در بازار فارکس را آغاز می‌کنید. شما از یک نسبت سود به ریسک 1:1 استفاده می‌کنید، که یعنی هر برد یا باخت شما 1 واحد از ارز را تغییر می‌دهد. شما 50 درصد شانس برد یا باخت در هر معامله را دارید. سود یا زیان شما بر اساس تفاوت موجودی نهایی و اولیه، تقسیم بر موجودی اولیه، و ضرب در 100 محاسبه می‌شود.

احتمال اینکه شما 0 تا 5 درصد سود کنید برابر است با جمع احتمالات اینکه شما 50 تا 52 برد از 100 معامله داشته باشید، که حدود 21 درصد است. احتمال اینکه شما 5 تا 10 درصد سود کنید برابر است با جمع احتمالات اینکه شما 53 تا 55 برد از 100 معامله داشته باشید، که حدود 6 درصد است.

 • مبلغ شروع به 100 واحد از ارز (مثلا دلار، پوند، یورو و غیره) فرض کنید.
 • نسبت پاداش به خطر 1:1 است، یعنی هر برد یا باخت معادل 1 واحد از ارز است.
 • درصد برد 50 درصد است، یعنی احتمال برد یا باخت هر معامله 0.5 است.
 • سود یا زیان به عنوان تفاضل بین مبلغ نهایی و مبلغ شروع، تقسیم بر مبلغ شروع، و ضرب در 100 محاسبه می شود.
 • احتمال کسب سود صفر تا 5 درصد، مجموع احتمالات داشتن 50 تا 52 برد از 100 معامله است، که برابر است با:
  0.07958923738717842 + 0.056313514709472656 + 0.0739288330078125 = 0.20983158510446358
  یا حدود 21 درصد.
 • احتمال کسب سود 5 تا 10 درصد، مجموع احتمالات داشتن 53 تا 55 برد از 100 معامله است، که برابر است با:
  0.03696441650390625 + 0.0173187255859375 + 0.006496429443359375 = 0.060779571533203125
  یا حدود 6 درصد.
 • احتمال اینکه ۱۰ درصد یا بیشتر از موجودی اولیه را از دست بدهیم، برابر است با مجموع احتمالات داشتن ۴۵ برد یا کمتر در ۱۰۰ معامله، که برابر است با ۰.۱۸۴۱۰۰۸۰۸۶۲۰۴۵۲۸۸ + ۰.۱۲۲۴۷۴۶۷۰۴۱۰۱۵۶۲۵ + 0.0706181526184082 + … + 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007888609052210118 = 0.3822803497314453، یا حدود 38 درصد.

سود روزانه فارکس برای یک استراتژی فارکس با درصد برد 50 درصد و سود به ریسک 2:1

فرض کنید شما با یک نسبت سود به ریسک 2:1 و یک درصد برد 50 درصد، با 100 دلار معامله در بازار فارکس را شروع می‌کنید. این یعنی هر برد برابر با 2 دلار و هر باخت برابر با 1 دلار است.

 • احتمال اینکه شما بین 0 تا 5 درصد سود کنید برابر است با جمع احتمالات اینکه شما 48 تا 50 برد از 100 معامله داشته باشید، که حدود 21 درصد است.
 • احتمال اینکه شما بین 5 تا 10 درصد سود کنید برابر است با جمع احتمالات اینکه شما 51 تا 53 برد از 100 معامله داشته باشید، که حدود 11 درصد است.
 • احتمال اینکه شما 10 درصد یا بیشتر از موجودی اولیه خود را از دست دهید برابر است با جمع احتمالات اینکه شما 44 برد یا کمتر از 100 معامله داشته باشید، که حدود 38 درصد است. 

سود روزانه فارکس برای یک استراتژی فارکس با درصد برد 50 درصد و سود به ریسک 3:1

فرض می کنم که نسبت برد به باخت را 60 درصد قرار می دهم و نسبت پاداش به خطر را 3 به 1 در نظر می گیرم. موجودی اولیه ام 100 دلار است. این بدان معناست که هر بار که ببرم 3 واحد پول دریافت می کنم و هر بار که باختم 1 واحد پول از دست می دهم. احتمال برد یا باخت در هر معامله به ترتیب 0.6 و 0.4 است. با استفاده از فرمول قبلی، احتمال اینکه در 100 معامله، صفر تا 10 درصد از موجودی اولیه را سود کنم، بیش از 10 درصد از موجودی اولیه را سود کنم، صفر تا 10 درصد از موجودی اولیه را زیان کنم و بیش از 10 درصد از موجودی اولیه را زیان کنم را محاسبه می کنم. نتایج به شرح زیر است:

 • احتمال سود صفر تا 10 درصد از موجودی اولیه، برابر با جمع احتمالات داشتن 47 تا 51 برد در 100 معامله است، که برابر است با:
  0.0013580322265625 + 0.0040740966796875 + 0.009185791015625 + 0.015625 + 0.021026611328125 = 0.05126953125
  که حدوداً برابر با 5 درصد است.
 • احتمال سود بیش از 10 درصد از موجودی اولیه، برابر با جمع احتمالات داشتن 52 برد یا بیشتر در 100 معامله است، که برابر است با:
  0.021026611328125 + 0.0244140625 + 0.021484375 + … +
  0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007888609052210118 =
  0.94873046875
  که حدوداً برابر با 95 درصد است.
 • احتمال زیان صفر تا 10 درصد از موجودی اولیه، صفر است.

مقاله مزایای فارکس را در این مورد بخوانید.

سود روزانه فارکس ایران بورس

حداکثر سود روزانه در فارکس

فرض کنید هر معامله 3 واحد پاداش و 1 واحد ریسک دارد. یعنی اگر ببرید، 3 واحد سود می کنید و اگر ببازید، 1 واحد ضرر می کنید.فرمول زیر ارزش مورد انتظار هر معامله است:

ارزش مورد انتظار = (0.6 x 3) – (0.4 x 1) = 1.4 واحد

این یعنی در بلند مدت، هر معامله به طور متوسط، 1.4 واحد سود می دهد.

حال فرض کنید 100 معامله انجام دهید. این فرمول ارزش مورد انتظار کل است:

ارزش مورد انتظار کل = 1.4 x 100 = 140 واحد

این یعنی در بلند مدت، به طور متوسط، 100 معامله 140 واحد سود می دهد.

ولی این فقط یک میانگین است. نتایج واقعی ممکن است با توجه به تعداد بردها و باخت های شما، فرق کند. برای پیدا کردن توزیع نتایج، باید از فرمول توزیع دوجمله ای استفاده کنید:

P(X = k) = (n choose k) x (p)^k x (1 – p)^(n – k)

که در آن P(X = k) احتمال k برد در n معامله، n تعداد معاملات، k تعداد بردها و p احتمال برد در هر معامله است.

می توانیم احتمال هر تعداد برد در 100 معامله را با فرمول زیر محاسبه کنیم:

P(X = x) = (100 choose x) x (0.6)^x x (0.4)^(100-x)

سپس این احتمال را در سود یا ضرر هر معامله ضرب می کنیم تا سود خالص را بدست آوریم. برای مثال، اگر 60 معامله ببریم و 40 معامله باخته باشیم، سود خالص ما برابر است با:

سود خالص = (3 x 60) – (1 x 40) = 140 واحد

این عدد همان ارزش مورد انتظار است که منطقی است. چون 60 برد بیشترین احتمال را دارد وقتی نرخ برد 60 درصد است.

برای پاسخ به سوال شما، باید حداکثر سود را پیدا کنیم که حداقل 20 درصد شانس دارد. این یعنی باید کمترین تعداد بردهای لازم را پیدا کنیم که احتمال تجمعی آن حداقل 0.8 باشد. به عبارت دیگر، باید عدد k را پیدا کنیم به طوری که:

P(X >= k) >= 0.8

برای این منظور، می توانیم از جدول، ماشین حساب، یا صفحه گسترده استفاده کنیم. من با استفاده از صفحه گسترده، احتمالات و سودهای خالص هر نتیجه را محاسبه کردم و دیدم که عدد k باید حداقل 66 باشد. پس حداکثر سود قابل دستیابی با حداقل 20 درصد شانس، سود خالص برای 66 برده است که برابر است با:

سود خالص = (3 x 66) – (1 x 34) = 164 واحد

پاسخ سوال 164 واحد است. این عدد نشان می دهد که بالاترین مقدار ممکن درآمد را دارید. شرایط لازم برای این درآمد یک نرخ برد 60 درصد و یک نسبت پاداش به ریسک 3 به 1 است. همچنین، احتمال این که این درآمد را کسب کنید حداقل 20 درصد است.

آموزش دریافت سود روزانه در فارکس

آموزش دریافت سود روزانه در فارکس

برای دریافت سود روزانه از فارکس، باید چند عامل را در نظر داشته باشی. اول این که باید یک استراتژی معتبر و مورد اعتماد داشته باشی که نسبت پاداش به ریسک آن حداقل 3 به 1 باشد و درصد برنده شدن آن حداقل 50 درصد باشد. دوم این که باید به مدیریت ریسک پایبند باشی و هرگز بیش از 1 درصد از موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک نکنی. سوم این که هرگز بیش از 4 درصد از موجودی حساب خود را در هر روز ریسک نکنی، یعنی هرگز بیش از 4 معامله را هم زمان باز نکنی. چهارم این که استراتژی خود را قبل از استفاده، به خوبی آزمایش و بازبینی کنی و از معاملات خطرناک و نامطمئن پرهیز کنی. پنجم این که به عنوان یک معامله گر حرفه ای، به تو می گویم که 10 معامله در هر ماه برای کسب سود کافی است.

مقاله موفقیت در فارکس در این مورد اطلاعات مفیدی در اختیارتان می گذارد.

نحوه برداشت سود روزانه در فارکس

برای برداشت سود روزانه در فارکس، ابتدا باید هدف سود خود را قبل از شروع معامله مشخص کنید. سپس از استاپ لاس مناسب استفاده کنید که نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک باشد. به استاپ لاس های جمع و جور اما نه خیلی جمع و جور پایبند باشید. همچنین همیشه از تیک پروفیت به عنوان بخشی از معامله استفاده کنید و از استاپ لاس پیرو برای شکار حرکات منفجرانه در جلسات نیویورک بهره ببرید.

دارای تکنیک های مدیریت ریسک قابل اعتماد باشید، به برنامه خود پایبند باشید و از این دستورالعمل در هر معامله ای که انجام می دهید استفاده کنید.

سود خود را بردارید و آن را در دارایی های قابل اعتماد تر در چرخه سرمایه گذاری کنید، مثلا هفتگی یا ماهانه. زمانی که می خواهید سود خود را بردارید، حیاتی است که عملکرد خود را در آن هفته یا ماه تجزیه و تحلیل کنید و اطلاعات را درباره اینکه کدام جفت ها بهتر از شما بودند و کدام موقعیت ها سودآور تر بودند جمع آوری کنید.

برای برداشت سود روزانه در فارکس، شما باید از یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید. اگر شما از ایران معامله می کنید، باید مطمئن شوید که کارگزار شما از روش های پرداخت مبتنی بر رمز ارز، مانند تتر USDT TRC20، پشتیبانی می کند. این روش به شما این امکان را می دهد که سود خود را به صورت روزانه و بدون هیچ مشکلی دریافت کنید. همچنین، شما نیازی ندارید که برای تبدیل دلار به ریال، از نرخ تبادل کارگزار استفاده کنید که ممکن است به ضرر شما باشد. بنابراین، همیشه به این نکته توجه داشته باشید و از لیست کارگزارانی که توسط ایران بورس تایید شده اند، استفاده کنید. مقاله ثبت نام در فارکس به شما در این موضوع کمک خواهد کرد.

و آخرین و مهم ترین نکته، ثبت معاملات خود در ژورنال معاملاتی است. نوشتن داستان معاملات خود بخش ضروری از ایجاد انضباط در سفر معاملات شما است.

سود روزانه در فارکس به چه پارامترهایی بستگی دارد؟

سود روزانه در فارکس به چه پارامترهایی بستگی دارد؟

سود روزانه در فارکس نتیجه اجرای استراتژی فارکس شماست. استراتژی فارکس شما باید دو عامل مهم را در نظر بگیرد: نرخ برد شما و حداقل پاداش به خطر در معاملات شما. نرخ برد شما نشان می دهد که چند درصد از معاملات شما سودآور هستند و حداقل پاداش به خطر نشان می دهد که چقدر سود می توانید از هر معامله کسب کنید. بالاتر بودن این دو عامل باعث افزایش سود روزانه شما می شود.

عامل دیگری که بر سود روزانه شما تأثیر دارد، مقدار خطری است که در هر معامله می پذیرید. به طور کلی، توصیه می شود که بیش از 2 درصد از موجودی حساب خود را در یک معامله به خطر نیندازید. این کار به شما کمک می کند تا خطر واریز وجوه را کاهش دهید و با آسودگی بیشتری معامله کنید.

بنابراین، برای افزایش سود روزانه در فارکس، باید استراتژی فارکس خود را بهبود بخشید و نسبت پاداش به خطر و نرخ برد خود را افزایش دهید. همچنین باید خطر پذیری خود را کنترل کنید و احساسات خود را در معاملات تحت تأثیر قرار ندهید. اگر به طور منظم و با برنامه به فارکس عمل کنید، می توانید سود روزانه خوبی کسب کنید.

نحوه برداشت سود روزانه در فارکس

روش های برداشت سود فارکس ایران

برای برداشت سود خود از فارکس ایران، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در پلتفرم شوید. سپس دکمه “برداشت” یا “انصراف” را که معمولاً در صفحه اصلی قابل مشاهده است، بزنید. در مرحله بعد، مقدار پولی را که قصد دارید برداشت کنید، مشخص کنید.

بعضی از کارگزاران ممکن است قبل از تأیید درخواست شما، خواستار ارائه مدارکی باشند. این مدارک شامل شناسه، نشانی و منبع درآمد شما هستند. این کار برای اطمینان از هویت شما و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی صورت می گیرد.

روش برداشت خود را crypto انتخاب کنید، برای این کار باید حساب خود را با رمزارز شارژ نمایید

پس از آن، فقط کافی است منتظر باشید تا درخواست شما پردازش شود. زمان لازم برای پردازش ممکن است بستگی به کارگزار و روش برداشت داشته باشد. معمولاً حداکثر یک روز طول می کشد.

لطفاً به هزینه های احتمالی برای برداشت توجه داشته باشید. برخی از کارگزاران ممکن است هزینه هایی مانند کارمزد سیم بانکی یا هزینه تبدیل در صورت تفاوت ارز، از شما دریافت کنند.

روش های برداشت سود

چگونه بالاترین سود روزانه در فارکس را داشته باشیم؟

اگر می خواهید بالاترین سود روزانه در فارکس را داشته باشید، باید به چند نکته توجه کنید. اول اینکه، استراتژی خود را طوری انتخاب کنید که نرخ برد آن حداقل 60 درصد باشد. دوم اینکه، در هر معامله، نسبت پاداش به خطر را بیش از 3 به 1 قرار دهید. سوم اینکه، خطر خود را کمینه کنید و از تکنیک های توقف پیگیر و تعادل برای حفظ سود و جلوگیری از ضرر استفاده کنید. با این روش ها، می توانید سود فارکس خود را افزایش دهید و در بازار ارز پول درآورید. مقاله یادگیری فارکس را حتما بخوانید.

چگونه بالاترین سود روزانه در فارکس را داشته باشیم؟

سود ترکیبی روزانه در فارکس

سود ترکیبی روزانه در فارکس یکی از راه هایی است که می توانید با استفاده از سود روزانه در فارکس، سرمایه خود را افزایش دهید. برای این کار، شما باید هر هفته سود خود را از حساب فارکس خارج کنید و آن را در دارایی های قابل اعتماد تری مثل طلا یا سرمایه گذاری بلند مدت در سهام سرمایه گذاری کنید. این روش باعث می شود که شما علاوه بر سود فارکس، از سود دارایی های دیگر هم بهره مند شوید. البته برای این کار، شما باید بازار فارکس و دارایی های مورد نظر خود را به خوبی تحلیل کنید و ریسک پذیری مناسبی داشته باشید

عاملی که بازگشت سرمایه‌ شما را تحت تأثیر قرار می‌ دهد

یکی از عواملی که بازگشت سرمایه شما را در فارکس تعیین می‌کند، استراتژی معاملاتی و تکنیک‌های مدیریت ریسک شما است. اگر شما بتوانید با تحلیل بازار و انتخاب سود روزانه در فارکس مناسب، معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید و همچنین ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت را کنترل کنید، می‌توانید سود فارکس خود را افزایش دهید.

عامل دیگری که ممکن است بازگشت سرمایه شما را در فارکس کاهش دهد، مشکلات فنی مربوط به حساب کاربری شما است. برخی از کارگزاران ممکن است به دلایل مختلف حساب شما را ببندند یا محدودیت‌هایی برای وارد کردن یا خروج از معاملات قائل شوند. بنابراین، قبل از انتخاب یک کارگزار، باید اطمینان حاصل کنید که شرایط و قوانین آن را مطالعه و درک کرده‌اید و با نظرات دیگر معامله‌گران درباره آن آشنا شده‌اید.

سود ترکیبی روزانه در فارکس

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

فارکس یک بازار پردرآمد است که با آموزش صحیح می توان در آن معامله کرد. اما قبل از ورود به این بازار، باید به چند نکته دقت کرد. در غیر این صورت، سرمایه خود را در خطر می اندازید. آمار نشان می دهد که دو سوم معامله گران فارکس زیان دیده اند. تیم ایران بورس به شما پیشنهاد می دهد که به موارد زیر توجه کنید.

 • فارکس را به خوبی یاد بگیرید و با ذات آن آشنا شوید. پس از آموزش های لازم، در محیط دمو شروع به تمرین و کسب مهارت کنید. سپس به سرمایه گذاری واقعی بپردازید.
 • در معاملات خود تنوع ایجاد کنید و در چندین بازار فعال باشید. این کار باعث می شود که ریسک و خطر معاملات شما کمتر شود.
 • صبور باشید و دلسرد نشوید. فارکس یک بازار صبورانه است و نباید با ضرر های اولیه، عجولانه عکس العمل نشان دهید. صبر و حوصله، عامل موفقیت شما در فارکس است.
سود روزانه در فارکس

مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در معاملات بازار فارکس توجه داشته باشید، مدیریت ریسک است. اگر نتوانید ریسک‌های مربوط به معاملات خود را کنترل و کاهش دهید، احتمال زیان‌دهی بالا خواهد بود. برای این منظور، چندین روش وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای کاهش ریسک‌های معاملات خود استفاده کنید.

روش ۱ درصد ریسک: این روش به شما پیشنهاد می‌کند که هرگز بیش از ۱ درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید. به عبارت دیگر، حد ضرر (stop loss) خود را طوری تنظیم کنید که حداکثر زیان شما در صورت بسته شدن معامله، ۱ درصد از سرمایه شما باشد. این روش به شما کمک می‌کند تا در بلندمدت سودآور باشید و از افزایش زیاد ریسک جلوگیری کنید.

روش تعیین حجم معاملات براساس فرمول کلی (Kelly Positioning Method): این روش یک فرمول ریاضی است که براساس آن، حجم معاملات خود را تعیین می‌کنید. فرمول به شکل زیر است:

حجم معاملات = (سودآوری مورد انتظار × درصد پاداش به ریسک) – (۱ – درصد پاداش به ریسک)

به عنوان مثال، اگر سودآوری مورد انتظار شما ۲۰ درصد باشد و درصد پاداش به ریسک شما ۳ باشد، حجم معاملات شما برابر خواهد بود با:

حجم معاملات = (۰.۲ × ۳) – (۱ – ۳) = ۰.۶ – (-۲) = ۲.۶

این به این معنی است که شما باید ۲.۶ درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید. البته، این فقط یک فرمول تقریبی است و شما باید با توجه به شرایط بازار و استراتژی خود، حجم مناسب معاملات خود را تغییر دهید.

استراتژی معاملات بازار فارکس با سود روزانه

مقاله زیر را برای استراتژی معاملات بازار فارکس با سود روزانه بخوانید:

از معاملات بازار فارکس چقدر پول نصیبمان می شود؟

برای پاسخ به این سوال، یک مثال را در نظر بگیرید. فرض کنید شخصی 5 هزار دلار سرمایه دارد و در 55 درصد معاملاتش سود می کند. او هر بار فقط 1 درصد از سرمایه خود را ریسک می کند. برای این منظور، از سفارش توقف ضرر استفاده می کند. فاصله سفارش توقف ضرر با قیمت ورود به معامله 5 پیپ است و هدف 8 پیپ. به این ترتیب، سود به زیان این شخص 6.1 است.

کارگزاران بازار فارکس معمولا کمیسیون نمی گیرند، اما اسپرد را زیاد می کنند. این شرایط سودآوری روزانه را دشوار می کند. اگر با جفت ارز GBP/USD معامله می کنید، می توانید در هر بار 50 دلار ریسک داشته باشید و 100 دلار سود کسب کنید. این یعنی شما 3RR دارید.

حال فرض کنید 100 معامله با استراتژی های مختلف و درصد موفقیت های متفاوت انجام داده باشید. درآمد شما به صورت زیر خواهد بود:

 • با 55 معامله سودآور: (55100)-(4550) = 6,000 دلار
 • با 30 معامله سودآور: (30100)-(7050) = 1,000 دلار

یکی از راه های کسب درآمد از بازار فارکس، پیروی از یک استراتژی معین و موثر است. شما باید یک استراتژی را انتخاب کنید که بر اساس تجربه و آزمایش، نتایج مطلوب را برای شما به ارمغان آورده باشد. سپس، باید به قوانین و دستورالعمل های آن استراتژی عمل کنید و هیچ گونه تغییر یا انحرافی در آن ایجاد نکنید. علاوه بر این، شما باید ریسک خود را به خوبی مدیریت کنید و به صورت دقیق و مسئولانه از آن پیروی کنید. با این کار، شما می توانید به موفقیت در بازار فارکس نزدیک شوید و سود روزانه خود را افزایش دهید.

سوالات متداول

 1. در چه ساعاتی از شبانه روز می توان در بازار فارکس به معامله پرداخت؟

  سرمایه گذاران می توانند از دوشنبه تا جمعه هر هفته و هر ساعت از شبانه روز که می خواهند به معامله و خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.

 2. چه مزیتی در فارکس باعث شده است که نسبت به سایر بازارهای مالی دیگر برتر به شمار رود؟

  در فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد و هر زمان که دلتان بخواهد می توانید ارزی را خریداری کرده و یا آن را فورا بفروشید و دیگر نیازی نیست تا منتظر خریدار یا فروشنده بمانید و این ویژگی باعث شده نسبت به سایر بازارهای دیگر از این نظر برتر به شمار رود.

 3. از چه راه هایی می توان سود حاصل از فارکس را برداشت کرد؟

  سرمایه گذارانی که از طریق بازار فارکس سود کسب می کنند می توانند به راحتی و از طریق های مختلف کیف پول دیجیتالی، وب مانی و همچنین انتقال بانکی سود خود را برداشت نمایند.

 4. آیا در فارکس همواره می توان سود کسب کرد؟

  این بازار هم همانند هر بازار دیگری در کنار مزایا و سودی که دارد ممکن با ضرر و زیان های احتمالی هم همراه باشد.

3.5/5 - (4 امتیاز)

Navid Ramezaniمشاهده نوشته ها

من نوید رمضانی هستم و در دانشگاه تهران، مدیریت مالی خوانده ام. تجربه کاری من شامل مدیریت سبد سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی در شرکت های مختلف است. من با بازار سرمایه، تحلیل سودآوری و ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و ارائه مشاوره به مشتریان آشنا هستم. هدف من پیشرفت حرفه ای و گسترش دانش و تجربه در زمینه مدیریت مالی است. از طریق ایمیل: [email protected] و تلگرام: Navidrmz@ و اینستاگرام Nowwheat@ می توانید به صورت مستقیم با من در ارتباط باشید.

10 دیدگاه

 • جناب شما در قسمت (مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس) در بخش( نباید در هر معامله بیش تر از 30 درصد ضرر متحمل شوید) باید به جای ۳۰درصد ضرر ۳۰ دلار ضرر قرار میدادید.یک درصد ۳۰۰۰ دلار میشه ۳۰ دلار.
  ممنون از مطالب مفیدتون

 • سلام وقت بخیر
  ببخشید سوالی داشتم
  از فارکس میشود درامد دلاری داشت؟ و اینکه برای فردی مبتدی معمولا چه مقدار طول می کشد تا به درامد مستمر رسید؟

  • سلام و درود.
   بله، از طریق فارکس می توان درآمد دلاری ایجاد کرد.فارکس، بازاری است که ارزها در آن معامله می شوند. معامله گران می توانند با خرید و فروش ارز بر اساس تفاوت بین قیمت خرید و فروش سود کسب کنند. با این حال، تجارت فارکس می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و قبل از شروع معامله، داشتن درک کامل از بازار و همچنین استراتژی‌های مدیریت ریسک موثر ضروری است. قابل ذکر است، تجارت فارکس معمولاً به مقدار قابل توجهی سرمایه نیاز دارد و بازده سرمایه گذاری می تواند بسیار افزایش یابد. قبل از سرمایه گذاری، ضروری است که با احتیاط به معاملات فارکس نزدیک شوید و تحقیقات کافی را انجام دهید.
   بسته به نوع آموزش و مستمر بودن آن تقریبا دو سال طول می کشد تا به استرانژی مناسب خودتون دست بیابید تا درآمد مستمر داشته باشید.

 • سلام ودرود. ممنون از محتواي خوبي كه تهيه و منتشر كرديد. سوال من اينه كه در بازار فاركس با قبول شرايط سود و زيان و با فرض احتياط در پيش گرفتن در معاملات و احتساب ريسك هاي كم و حساب شده و توقع درامدي پايين( ماهيانه 500 دلار) و پرهيز از هيجانات و در پيش رفتار صبوري و تلاش در جهت كسب دانش اصولي معامله، نياز به چه سرمايه اي هست؟ و آيا ميشه به اين درامد ماهيانه بعد از چند ماه تلاش و يادگيري و تمرين در دمو رسيد؟ با فرض ريسك هاي بسيار كم و احتياط در معاملات آيا اين عدد درامدي به راحتي قابل تحقق هست؟

  • ممنون از لطف شما. برای کسب درآمد ماهانه حدود 500 دلار باید حداقل 5000 دلار سرمایه نیاز است. ولی اگر معامله گر خوبی باشید و روند سود سازی خود را اثبات کنید می توانید بدون سرمایه اولیه هم به این درآمد ماهانه خواهید رسید.

 • بهترين استراتژي معاملات براي كسب يك درامد معقول ماهيانه چيست ؟ آيا 20 درصد ازسرمايه، عدد معقول و سهل الوصولي محسوب مي شود؟ آيا معاملات روزانه استراتژي خوبي براي اين كار هست( معاملات سود محدود و ريسك پايين در هر روز) ؟

  • برای كسب يك درامد معقول ماهيانه به استراتژی روزانه ای احتیاج دارید که نرخ بازده به ریسک بالاتر از 2.5 داشته باشد و معاملات خود را فقط بروی یک جفت ارز متمرکز کنید. 20% سود ماهانه برای بازار فارکس کمی اغراق آمیز است. هدف خود بروی 10 الی 15% سرمایه اولیه ست کنید و روند سودسازی خود را بهبود ببخشید. بله استراتژی های خوبی برای این کار هست. نمونه ساده یک استراتژی که می توانید به نیاز خود شخصی سازی کنید :
   استراتژی روزانه ساده ایران بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *