نرخ تورم چیست، چگونه محاسبه می شود و تاثیر آن در فارکس؟ +پیش بینی نرخ تورم

نرخ تورم چیست، چگونه محاسبه می شود و تاثیر آن در فارکس؟+پیش بینی نرخ تورم

نرخ تورم یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد است که نشان دهنده تغییرات قیمت کالا و خدمات در یک بازار است. نرخ تورم می تواند بر روی سطح درآمد، سرمایه گذاری، تقاضا و پیشنهاد، انتظارات و رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اثر بگذارد. نرخ تورم همچنین بر روی نرخ ارز، که نشان دهنده قدرت خرید یک ارز نسبت به دیگری است، تأثیر دارد. بنابراین، آشنایی با روش های محاسبه و پیش بینی نرخ تورم برای تحلیل گران مالی و بازار فارکس ضروری است.

برای محاسبه نرخ تورم، معمولاً از شاخص های قیمت استفاده می شود که نشان دهنده تغییرات قیمت یک سبد معین از کالا و خدمات در طول زمان هستند. سه شاخص قیمت رایج عبارتند از:

 1. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، که نشان دهنده تغییرات قیمت کالا و خدمات مورد استفاده خانوارها است؛
 2. شاخص تورم تولید ناخالص (GDP Deflator)، که نشان دهنده تغییرات قیمت کل کالا و خدمات تولید شده در یک کشور است؛
 3. و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، که نشان دهنده تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح عرضه است.

اما این شاخص های قیمت همگی دارای محدودیت ها و چالش های خود هستند. برای مثال، CPI به طور کامل منعکس نمی کند که چگونه مصرف کنندگان به تغییرات قیمت با تغییر سبد خرید خود پاسخ می دهند. GDP Deflator به طور دقیق منعکس نمی کند که چگونه تولیدکنندگان به تغییرات قابل رقابت بودن قیمت های خود با تغییر سطح و ساختار تولید پاسخ می دهند. PPI به طور مناسب منعکس نمی کند که چگونه عوامل داخل و خارج از بازار بر روی قابل رقابت بودن قیمت های عرضه اثر می گذارند. علاوه بر این، در کشورهای دارای تورم بالا یا هایپرتورم، مانند ایران، شاخص های قیمت موجود به طور منظم به روز رسانی نشده یا بازتاب دقیق و شفاف از وضعیت بازار ندارند.

پس چگونه می توان نرخ تورم را به طور دقیق و موثق پیش بینی کرد؟ یکی از روش های ممکن استفاده از اطلاعات بازار اوراق بهادار و نرخ ارز است. بازار اوراق بهادار می تواند نشان دهنده انتظارات بازار نسبت به نرخ تورم آینده باشد. برای مثال، اگر نرخ سود اوراق قرضه دولتی بالا باشد، این نشان می دهد که بازار انتظار تورم بالاتری را دارد. نرخ ارز هم می تواند نشان دهنده تغییرات قدرت خرید یک ارز نسبت به دیگری باشد. برای مثال، اگر نرخ ارز یک کشور نسبت به کشورهای شریک تجاری خود کاهش یابد، این نشان می دهد که قدرت خرید آن کشور کاهش یافته و در نتیجه تورم بالاتری را تجربه می کند.

در این مقاله، ما درباره مفهوم نرخ تورم، روش های محاسبه آن با استفاده از شاخص های قیمت، چالش ها و جایگزین های محاسبه نرخ تورم برای کشورهای دارای تورم بالا یا هایپرتورم، و روش های استفاده از اطلاعات بازار اوراق بهادار و نرخ ارز برای پیش بینی نرخ تورم آینده صحبت می کنیم;. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و جذاب باشد. با ایران بورس همراه باشید.

نحوه دقیق محاسبه نرخ تورم

روش اول محاسبه نرخ تورم: روش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) یک معیار از تغییر متوسط قیمت سبدی از کالاها و خدمات است که مصرف کنندگان خریداری می کنند. CPI توسط آمارگیری کار و درآمد آمریکا (BLS) هر ماه محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از CPI، شما باید مقادیر CPI را برای دو دوره زمانی، مانند دو ماه یا دو سال، بدانید. سپس، شما می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

[ (CPI فعلی – CPI گذشته) ÷ CPI گذشته] x 100 = نرخ تورم

نرخ CPI آمریکا در مناطق شهری

این فرمول به شما نشان می دهد که قیمت سبد کالا و خدمات در دوره فعلی چقدر بالاتر یا پایین تر از دوره گذشته است. به عنوان مثال، اگر CPI در ژانویه 2023 برابر 270.2 و CPI در ژانویه 2022 برابر 261.6 باشد، نرخ تورم برای سال به صورت زیر خواهد بود:

[ (270.2 – 261.6) ÷ 261.6] x 100 = 3.29%

این به این معناست که قیمت سبد کالا و خدمات در ژانویه 2023 حدود 3.29 درصد بالاتر از قیمت آن در ژانویه 2022 است.


روش دوم محاسبه نرخ تورم: با استفاده از کاهنده تولید ناخالص داخلی

کاهنده تولید ناخالص داخلی یک معیار از تغییر قیمت همه کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد است. کاهنده تولید ناخالص داخلی توسط آژانس تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) هر ربع سال محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از کاهنده تولید ناخالص داخلی، شما باید مقادیر کاهنده تولید ناخالص داخلی را برای دو دوره زمانی، مانند دو ربع یا دو سال، بدانید. سپس، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

[ (کاهنده تولید ناخالص داخلی فعلی – کاهنده تولید ناخالص داخلی گذشته) ÷ کاهنده تولید ناخالص داخلی گذشته] x 100 = نرخ تورم

کاهنده تولید ناخالص داخلی آمریکا
فصلی - درصد تغییر نسبت به فصل قبل

به عنوان مثال، اگر کاهنده تولید ناخالص داخلی در ربع چهارم سال 2022 برابر 115.6 و کاهنده تولید ناخالص داخلی در ربع چهارم سال 2021 برابر 111.4 باشد، نرخ تورم برای سال به صورت زیر خواهد بود:

[ (115.6 – 111.4) ÷ 111.4] x 100 = 3.77%


روش سوم محاسبه نرخ تورم: با استفاده از شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE)

شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) یک معیار از تغییر قیمت کالاها و خدماتی است که مصرف کنندگان خریداری می کنند. شاخص PCE توسط آژانس تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) هر ماه محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از شاخص PCE، باید مقادیر شاخص PCE را برای دو دوره زمانی، مثلا دو ماه یا دو سال، بدانید. سپس، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

[ (شاخص PCE فعلی – شاخص PCE گذشته) ÷ شاخص PCE گذشته] x 100 = نرخ تورم

 شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) آمریکا
تغییر نسبت به ماه یک سال قبل

برای مثال، اگر شاخص PCE در ژانویه 2021 برابر 110.5 و در ژانویه 2020 برابر 107.3 باشد، نرخ تورم را به صورت زیر محاسبه می کنید:

[ (110.5 – 107.3) ÷ 107.3] x 100 = 2.98

این به این معنی است که نرخ تورم سالانه با استفاده از شاخص PCE در سال 2020 برابر 2.98 درصد بوده است.


روش چهارم محاسبه نرخ تورم: با استفاده از شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

یک روش دیگر برای محاسبه نرخ تورم از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) است. PPI یک معیار از تغییر قیمت کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان فروخته می شود. PPI هر ماه توسط آمارگیری کار و دستمزد آمریکا (BLS) محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از PPI، شما باید مقادیر PPI را برای دو دوره زمانی، مانند دو ماه یا دو سال، بدانید. سپس، شما می توانید از همان فرمول CPI استفاده کنید:

[ (PPI فعلی – PPI گذشته) ÷ PPI گذشته] x 100 = نرخ تورم

 شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آمریکا
PPI برای تقاضای نهایی، درصد تغییر 1 ماهه، تنظیم فصلی

روش پنجم محاسبه نرخ تورم: با استفاده از کاهنده ضمنی قیمت (IPD)

با استفاده از کاهنده ضمنی قیمت (IPD): کاهنده ضمنی قیمت یک معیار از تغییر قیمت تمام کالاها و خدماتی است که در تولید ناخالص داخلی (GDP) گنجانده شده اند. کاهنده ضمنی قیمت توسط دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) هر ربع سال محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از کاهنده ضمنی قیمت، شما باید مقادیر کاهنده ضمنی قیمت را برای دو دوره زمانی، مانند دو ربع سال یا دو سال، بدانید. سپس، می توانید از همان فرمول کاهنده GDP استفاده کنید:

[ (کاهنده ضمنی قیمت فعلی – کاهنده ضمنی قیمت گذشته) ÷ کاهنده ضمنی قیمت گذشته] x 100 = نرخ تورم

کاهنده ضمنی قیمت (IPD) آمریکا
تولید ناخالص داخلی: کاهش دهنده قیمت ضمنی (GDPDEF)

روش محاسبه نرخ تورم برای کشورهای تورم بالا

برای محاسبه نرخ تورم برای کشورهای تورم بالا مانند ایران، می توانید از یکی از روش هایی که قبلاً ذکر کردم، استفاده کنید، مانند استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص تورم تولید ناخالص داخلی (GDP deflator)، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، یا شاخص تورم ضمنی (IPD). با این حال، برخی از این روش ها ممکن است برای ایران قابل اعتماد یا در دسترس نباشند، زیرا داده های رسمی ممکن است نادرست، منسوخ، یا تحت تأثیر دولت باشند. بنابراین، ممکن است نیاز به استفاده از منابع جایگزین داده ها داشته باشید، مانند برآوردهای غیررسمی، نظرسنجی ها، یا قیمت های بازار.

یک روش جایگزین برای محاسبه نرخ تورم برای ایران استفاده از نرخ ارز و نظریه قدرت خرید (PPP) است. نظریه PPP بیان می کند که نرخ ارز بین دو واحد پولی باید نسبت سطح قیمت در دو کشور را منعکس کند. بنابراین، اگر نرخ ارز بین ریال ایران و دلار آمریکا سریع تر از سطح قیمت در یک کشور تغییر کند، به این معنی است که نرخ تورم در آن کشور بالاتر از کشور دیگر است. به عنوان مثال، اگر نرخ ارز بین ریال ایران و دلار آمریکا از 42,000 ریال برای هر دلار به 250,000 ریال برای هر دلار در یک سال تغییر کند، و سطح قیمت در آمریکا 5% افزایش یابد، آنگاه نرخ تورم در ایران می تواند به صورت زیر تخمین زده شود:

[ ( (250,000 / 42,000) x (1.05) – 1) x 100 = 513.1% ]

با این حال، این روش نیز دارای محدودیت هایی است، مانند اینکه نرخ ارز ممکن است تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تورم باشد، مانند عرضه و تقاضا، حدس و گمان، تحریم ها، یا دخالت دولت. بنابراین، نرخ ارز ممکن است قدرت خرید واقعی بین دو کشور را منعکس نکند. علاوه بر این، این روش نیازمند یک منبع قابل اعتماد از داده های نرخ ارز است، که ممکن است برای ایران آسان به دست آوردن نباشد، زیرا نرخ ارز رسمی توسط دولت ثابت شده است و با نرخ بازار متفاوت است.

روش جایگزین دیگری برای محاسبه نرخ تورم برای ایران استفاده از شاخص تورم بالا هانکه (HHII) است، که توسط استاد استیو هانکه از دانشگاه جانز هاپکینز توسعه یافته است. شاخص HHII بر اساس اصل قدرت خرید و استفاده از نرخ تورم ناشی از نرخ ارز بازار سیاه است. شاخص HHII به روز شده و یک اندازه گیری دقیق تر و به موقع تر از نرخ تورم در ایران نسبت به داده های رسمی ارائه می دهد. بر اساس شاخص HHII، نرخ تورم سالانه در ایران تا 7 دسامبر 2022 برابر با 37.9% بود.

روش HHII برای محاسبه تورم ایران

روش HHII یا شاخص تورم بالا هانکه، یک روش برای اندازه گیری نرخ تورم کشورهایی است که با تورم بالا یا هایپرتورم روبرو هستند. این روش از نرخ ارز بازار سیاه و نظریه قدرت خرید (PPP) استفاده می کند. این شاخص توسط استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و دستیار تحقیقاتی او نیکلاس کروس توسعه یافته است. اصل این شاخص بر این است که نرخ ارز بین دو واحد پول باید نسبت سطح قیمت در دو کشور را منعکس کند. بنابراین، اگر نرخ ارز در یک کشور سریع تر از سطح قیمت آن کشور تغییر کند، به این معنی است که نرخ تورم در آن کشور بالاتر از کشور دیگر است.

فرمول شاخص HHII به شکل زیر است:

HHII = [ ( (Current black-market exchange rate / Previous black-market exchange rate)^(365 / n) – 1) x 100 ]

که در آن n تعداد روزهای بین مشاهده فعلی و قبلی نرخ ارز است.

برای مثال، اگر نرخ ارز بازار سیاه ریال ایران در برابر دلار آمریکا در 7 دسامبر 2022 معادل 250,000 ریال بود و در 7 نوامبر 2022 معادل 200,000 ریال بود، شاخص HHII برای ایران به صورت زیر محاسبه می شود:

HHII = [ ( (250,000 / 200,000)^(365 / 30) – 1) x 100 ] = 37.9%

این به این معنی است که نرخ تورم سالانه در ایران، به عنوان شاخص HHII، در 7 دسامبر 2022 معادل 37.9% بود.

چگونه نرخ آینده تورم را محاسبه می کنیم؟

برای محاسبه نرخ تورم آینده، شما باید از اطلاعات بازار اوراق بهادار، مانند نرخ بهره نامی و واقعی مختلف سررسید استفاده کنید. نرخ تورم آینده نرخ تورم مورد انتظار برای یک دوره آینده است که بر اساس شرایط بازار فعلی تعیین می شود.

چگونه نرخ آینده تورم را محاسبه می کنیم؟

روش اول محاسبه نرخ آینده تورم

یک روش برای محاسبه نرخ تورم آینده این است که از فرمول زیر استفاده کنید:


[ ( ( ( (1+ ( (BC_10YEAR-TC_10YEAR)/100))^10)/ ( (1+ ( (BC_5YEAR-TC_5YEAR)/100))^5))^0.2)-1)*100

که در آن BC_10YEAR و TC_10YEAR اوراق بهادار دولتی 10 ساله نامی و تورم تعدیل شده، و BC_5YEAR و TC_5YEAR اوراق بهادار دولتی 5 ساله نامی و تورم تعدیل شده هستند.
این فرمول نرخ تورم آینده را برای دوره پنج ساله ای که پنج سال از امروز شروع می شود، می دهد.

روش دوم محاسبه نرخ آینده تورم

یک روش دیگر برای محاسبه نرخ تورم آینده استفاده از نرخ ارز آتی و نرخ ارز لحظه ای دو ارز و نرخ تورم دو کشور است. نرخ تورم آینده تفاوت بین نرخ تورم مورد انتظار دو کشور است که بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

[ ((نرخ ارز آتی / نرخ ارز لحظه ای)^(1/n) – 1) – (نرخ تورم خارجی – نرخ تورم داخلی)] x 100

که در آن n تعداد سال های قرارداد آتی است. این فرمول نرخ تورم آینده برای ارز داخلی نسبت به ارز خارجی را می دهد.

براساس فرض رقابت کامل در بازار ارز، قانون پول یک قیمت برقرار است. یعنی قدرت خرید دو ارز در بازار جهانی برابر است و تبادل ارز بدون هزینه یا مانع صورت می گیرد. در چنین شرایطی، نسبت قیمت های دو کشور با نسبت نرخ های ارزشان همخوانی دارد. در غیر این صورت، فرصت های سودآور بدون ریسک ایجاد می شود که بازار را به تعادل جدید می رساند.

روش قانون پول یک قیمت برای پیش بینی نرخ تورم آینده مناسب است. زیرا با استفاده از اطلاعات بازار، توقعات عاملان بازار را لحاظ می کند. علاوه بر این، با این روش می توان تأثیر عوامل خارجی بر نرخ تورم داخلی را درک کرد. البته، چالش ها و محدودیت های این روش نیز وجود دارد. مثلا:

 1. عدم وجود بازار آتی برای همه ی ارز ها و مدت های زمانی
 2. عدم قطعیت در مورد نسبت قانون پول یک قیمت
 3. عدم در نظر گرفتن عوامل داخلی مانند سطح تقاضا، ساختار بازار و سیاست های دولت

تاثیر نرخ تورم در فارکس

نرخ تورم تاثیرات مهمی بر اقتصاد، به ویژه بازار فارکس، که در آن قیمت های نسبی ارزهای مختلف تعیین می شوند، دارد. بنابراین، مهم است که بفهمیم چگونه نرخ تورم بر بازار ارز خارجی تاثیر می گذارد، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم. در ادامه برخی از روش هایی که نرخ تورم بر بازار ارز خارجی تاثیر می گذارد را بررسی می کنیم:

تاثیر نرخ تورم در فارکس

نوسانات نرخ ارز: ارزش یک ارز ملی نسبت به ارزهای دیگر به طور مداوم در حال تغییر است، با نوسانات نرخ ارز که موضوعات به نیروهای خارجی از تورم و کاهش قیمت می باشد. به طور کلی، وقتی تورم بالا است، یک ارز ضعیف می شود، سرمایه گذاری را فروکش می کند و بنابراین منفی بر نرخ ارز تاثیر می گذارد. وقتی تورم پایین است، یک ارز قوی تر است، نرخ ارز را بهبود می بخشد. به عنوان مثال، در سال 2023، دلار آمریکا نسبت به ریال ایران ارزش گرفت، زیرا نرخ تورم آمریکا حدود 2 درصد بود، در حالی که نرخ تورم ایران بیش از 40 درصد بود.

کاهش ارزش ارز: کاهش ارزش ارز یک عامل مهم برای بررسی تاثیر تورم در بازار ارز است. کاهش ارزش ارز یک اقدام سیاستی عمدی توسط دولت یا بانک مرکزی برای کاهش ارزش ارز خود نسبت به ارزهای دیگر است، معمولا برای افزایش صادرات و تحریک رشد اقتصادی. با این حال، کاهش ارزش ارز همچنین هزینه واردات را افزایش می دهد و تورم را تشدید می کند، که می تواند قدرت خرید مصرف کنندگان و سرمایه گذاران داخلی را کاهش دهد. این می تواند منجر به یک چرخه شوم از تورم و کاهش ارزش شود، که می تواند بازار ارز و اقتصاد را ناپایدار کند. به عنوان مثال، در سال 2023، لیره ترکیه یک کاهش شدید در برابر دلار آمریکا را تجربه کرد، زیرا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد کاهش داد، علیرغم نرخ تورم بالای بیش از 15 درصد.

تغییرات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره راه دیگری است که تورم بر بازار ارز تاثیر می گذارد. نرخ بهره هزینه وام گیری پول و بازده قرض دادن پول است. آنها تحت تاثیر نرخ تورم، همچنین سیاست پولی بانک مرکزی است. به طور کلی، وقتی تورم بالا است، بانک مرکزی میل به افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و جذب سرمایه خارجی دارد. وقتی تورم پایین است، بانک مرکزی میل به کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه دارد. تغییرات نرخ بهره بازار ارز را با تغییر تقاضا و عرضه ارزها، همچنین سودآوری و خطرپذیری سرمایه گذاری ها تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، در سال 2023، دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند ارزش کاهش یافت، زیرا بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در 0.1 درصد نگه داشت، در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را به 1.75 درصد افزایش داد، برای مقابله با فشار تورمی.

اینها برخی از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تورم بر بازار ارز هستند. با این حال، تورم تنها عاملی نیست که بر بازار ارز تاثیر می گذارد. عوامل دیگری، مانند رشد اقتصادی، تعادل تجاری، ثبات سیاسی و احساسات بازار، نیز نقشی در تعیین ارزش و نرخ ارز یک ارز دارند. بنابراین، معامله گران ارز نیاز به در نظر گرفتن مجموعه ای از شاخص های اقتصادی و اطلاعات بازار برای تصمیم گیری آگاهانه دارند.

پایان و نتیجه گیری

امیدواریم از خواندن این مقاله درباره مفهوم نرخ تورم، چگونگی محاسبه آن با استفاده از شاخص های قیمت مختلف، چالش ها و جایگزین های محاسبه نرخ تورم برای کشورهای دارای تورم بالا یا هایپرتورم، و چگونگی استفاده از اطلاعات بازار اوراق بهادار و نرخ ارز برای پیش بینی نرخ تورم آینده لذت برده باشید. در این مقاله، ما درباره موضوعات زیر صحبت کردیم:

 • نرخ تورم چیست و چرا مهم است؟ نرخ تورم درصد تغییر سطح قیمت متوسط کالا و خدمات در یک بازار در طول یک دوره زمانی است. نرخ تورم بر درآمد، سرمایه گذاری، تقاضا و عرضه، انتظارات و رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، و همچنین نرخ ارز، که قدرت خرید یک واحد پول نسبت به دیگری را نشان می دهد، تأثیر می گذارد.
 • چگونه با استفاده از شاخص های قیمت، نرخ تورم را محاسبه کنیم؟ شاخص های قیمت نشان دهنده ی تغییر میانگین قیمت یک سبد از کالاها و خدمات در طول زمان هستند. شاخص های قیمت رایج عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوارها را اندازه گیری می کند؛ شاخص تورم تولید ناخالص داخلی (GDP Deflator) که تغییر قیمت تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را اندازه گیری می کند؛ شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییر قیمت کالاها و خدمات در سطح عرضه را اندازه گیری می کند؛ و شاخص تورم ضمنی (IPD) که تغییر قیمت تمام کالاها و خدمات در بر گرفته شده در تولید ناخالص داخلی (GDP) را اندازه گیری می کند.
 • چگونه نرخ تورم را در کشورهای دچار تورم شدید یا فزاینده محاسبه کنیم؟ در کشورهای دچار تورم شدید یا فزاینده، مثل ایران، شاخص های قیمت رسمی معتبر یا به روز نیستند، چون داده های دولتی ممکن است غلط، قدیمی یا سانسور شده باشند. پس، باید از منابع داده دیگر استفاده کنیم، مثل ارقام غیر رسمی، پرسش و پاسخ ها یا قیمت های بازار. یک روش جایگزین این است که از نظریه قدرت خرید (PPP) و نرخ ارز استفاده کنیم که می گوید نرخ ارز بین دو پول باید به نسبت سطح قیمت دو کشور باشد. روش جایگزین دیگر شاخص تورم با فرکانس بالا (HHII) است که بر پایه PPP ساخته شده و نرخ تورم را از نرخ ارز بازار سیاه محاسبه می کند.
 • نرخ تورم چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟ نرخ تورم اثرات مهمی بر اقتصاد، به ویژه بازار ارز، که در آن قیمت های نسبی ارزهای مختلف تعیین می شوند، دارد. بنابراین، درک اینکه نرخ تورم چگونه بر بازار ارز تأثیر می گذارد، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، مهم است. برخی از روش هایی که نرخ تورم بر بازار ارز تأثیر می گذارد عبارتند از: نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول، تغییرات نرخ بهره و تنظیمات تعادل پرداخت ها.

امیدوارم این مقاله برای موفقیت در ورود به فارکس، کارساز باشد. قبل از هرگونه فعالیت در بازار فارکس مقالات مهم ثبت نام در فارکس و بهترین بروکر های فارکس را بخوانید. موفق، سلامت و پر سود باشید.

4.5/5 - (2 امتیاز)

شهریار حقیقیمشاهده نوشته ها

به مدت 8 سال تحلیلگر بازار فارکس بوده و همراه شما در سایت ایران بورس هستم. تجربیات خودم را در ایران بورس با شما به اشتراک می گذارم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *