آموزش بنیادی

صورت مالی چیست ؟ فهم و تحلیل صورت های مالی

صورت های مالی چیست ؟ آموزش تحلیل صورت های مالی

صورت هایی مالی مجموعه ای از گزارشهای خلاصه شده در مورد نتایج مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی یک شرکت یا سازمان است .صورت های مالی با استفاده از داده های مالی جمع آوری شده توسط حسابداران یا تحلیل گران مالی یک شرکت تهیه و ارائه می شوند که این گزارشات باید با پیروی از اصول حسابداری مجاز و استاندارد شده، تهیه شوند تا گزارشات در تمام سطوح هماهنگ باشند. ... ادامه مطلب
نحوه قیمت گذاری سهام در بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در سایت ایران بورس

چگونه سهام قیمت گذاری می شوند ؟ روش کشف قیمت سهام شرکت ها در بورس

ما در این مقاله به روشهاي مختلف ارزشیابی و قیمت گذاري بر اوراق بهادار، الگوي قیمتگذاري قیمت و درآمد، و در پایان با روش هاي ارزش گذاري بر سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه می پردازیم. ... ادامه مطلب
آموزش مدیریت ریسک در سایت ایران بورس

مدیریت ریسک چیست ؟ آموزش مدیریت ریسک در بورس و ریسک و بازده

همه ما با مفهوم مدیریت ریسک در زندگی روزمره آشنا هستیم ولی اصطلاح ریسک و بازده در کنار هم معنی و مفهوم پیدا می کنند. در واقع یک معامله گر در بازارهای مالی با هر دو عامل ریسک و بازده برای سرمایه گذاری در ارتباط می باشد و هیچ وقت نگاه یک سویه به این قضیه ندارد. ... ادامه مطلب