سود پرداخت نقدی سهام بورس چیست و چقدر است؟

سود پرداخت نقدی

در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی سود پرداخت نقدی که در بازار بورس انجام می شود، صحبت کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ایران بورس باشید.

سود پرداخت نقدی

سود پرداخت نقدی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده تر سود پرداخت نقدی را تعریف کنیم، به این صورت است که یک مبلغی است که شرکت از محل سود محقق‌ شده به سرمایه ‌گذاران خود در پایان هر سال مالی پرداخت می‌ کند. البته مدت زمان مشخص که شرکت این مبلغ را می خواهد به سرمایه ‌گذاران پرداخت کند در قرارداد ذکر و امضا می شود. چرا که این را هم در نظر بگیرید که برخی از شرکت ها در پایان سال جاری به جای سود، ضزز تیز می کنند که به همین علت همه شرکت ها شاید نتوانند سودی را تحت عنوان سود هر سهم بین سهامداران خود تقسیم ‌کنند، البته این یک امر عادی است که گاهی اتفاق می افتد.

مقدار سود تقسیمی

برخی از سهامداران برایشان سوال به وجود می آید که سود تقسیمی چه قدر باید باشد؟ در این باره طبق ماده 86 قانون تجارت مجمع عمومی عادی باید بگوییم که سهامدار می‌ تواند نسبت به کلیه امور شرکت به‌ غیر از آن چه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق ‌العاده است تصمیم گیری کند که بر این اساس این تصمیم‌ گیری شامل سود قابل ‌تقسیم بر عهده مجمع عمومی نیز خواهد بود.

سود نقدی هر سهم از شرکت

هم چنین یکی دیگر از سوال های مهم که برخی از سهامداران برایشان به وجود می آید این است که سود نقدی هر سهم از شرکت به چه سهامداری تعلق می گیرد؟ در این باره نیز باید بگوییم که طبق قانونی که در این مورد مقرر شده است، سود هر سهم از آن شرکت به سهامداری تعلق خواهد گرفت که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد. بنابراین ملاک آن زمان خرید یا فروش سهام نیست. شخص می تواند حتی دو روز قبل از برگزاری مجمع، سهام شرکت را بخرد و در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت باشد، سود نقدی به آن تعلق می ‌گیرد.

البته برخی از سهامداران با این قانون مشکل دارند و می گویند که در ابتدا باید سهامداران قدیمی اولویت داشته باشند نسبت به سهامداران جدید، اما به هر حال این قانون تصویب شده است.

 پرداخت سود نقدی شپنا


پرداخت سود نقدی شپنا

پلایشگاه نفت اصفهان که در بازار بورس نیز فعالیت می کند و نماد آن شپنا است، خیلی از افراد در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند و سهام خریده اند و علت آن نیز معتبر بودن آن در سطح کشور است.

طبق آخرین اخبار گفته شده است که، هیئت مدیره ی این پالایشگاه بعد جلسات متعددی که با اعضا داشته اند، بیان کرده اند که صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 559 ریال سود محقق شده هر سهم، 400 ریال معادل 71 درصد سود برای هر سهم توزیع شود، که این شروع خوبی برای سرمایه گذاران در این شرکت خواهد بود.

هم چنین سهامدارن این شرکت برای دریافت سهام سال 98 و طلب سود سهام سنوات قبلی خود می توانند اقدام کنند.


پرداخت سود نقدی سیتا

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در ایران که چندین سال است در بازار بورس نیز فعالیت می کند و نماد آن سیتا می باشد، این شرکت بخش عمده ای از سیمان کشور را تامین می کند و هم چنین سیمان به خارج از کشور صادر می کند. این شرکت یکی از معتبر ترین شرکت ها در ایران است، به همین دلیل خیلی از افراد در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند و سهام خریده اند و یکی از سهامداران آن شده اند.

طبق آخرین اخبار درباره ی این شرکت گفته شده است که برنامه زمان بندی پرداخت سود به سهامداران را مشخص شده است. این خبر خوبی برای سرمایه گذاران آن است و آن ها می‌ توانند نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند و هم چنین، سود سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی قابل دریافت است.

 پرداخت سود نقدی صبا


پرداخت سود نقدی صبا

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین که یکی از زیر مجموعه های شرکت تامین اجتماعی است در بازار بورس نیز فعالیت می کنند و مردم بنا به این که زیر مجموعه ی شرکت تامین اجتماعی بوده و معتبر است، در این شرکت سهام خریده و سهامداران آن شرکت شده اند.

طبق پایگاه خبری گفته شده است که با نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت و هم چنین هیئت مدیره ی آن، صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد اعضاء مقرر شده است که از 4531 ریال سود محقق شده هر سهم، 4660 ریال سود نقدی معادل 103 درصد توزیع شود.


پرداخت سود نقدی شبندر

شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس که یکی از 9 شرکت پالایشی در سرتاسر کشور است، در زمینه بورس نیز فعالیت می کند و سرمایه گذاران آن را با نماد شبندر می شناسند. این شرکت نیز یکی بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت ها در ایران است، به همین دلیل خیلی از مردم مخصوصا مردم بندر عباس با خرید سهام از این شرکت یکی از سهامداران آن شده اند.

در این شرکت در سال 98 بنا به تصمیم و رای رای گیری بین اعضاء و هیئت مدیره ی آن تصویب و مقرر شده است که مبلغ 420 ریال با 45/65 درصد از سود 920 ریالی خود برای سال مالی توزیع شود. طبق پیگیری هایی که شده است، مشاهده می شود که سود مجمع شبندر هنوز برای سهامدارن واریز نشده است ولی این اتفاق در روز های آینده رخ خواهد داد و جای نگرانی نیست.

پرداخت سود نقدی فولاد

پرداخت سود نقدی فولاد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان را کمتر کسی است که نشناسد، چرا که یکی از قوی ترین و معتبر ترین ها در سرتاسر کشور ایران است.

در این شرکت بعد از رای گیری و تصمیم گیری بین اعضاء آن نتیجه نهایی این شده است که مجمع سالانه شرکت فولاد مبارکه به تصویب رسیده و مقرر شده است که 225 ریال سود برای هر سهم توزیع شود. البته گفته شده است که نقدی برای هر سهم معادل 32 درصد توزیع شود و بقیه ی آن برای افزایش سرمایه 45 درصدی از محل سود انباشته که در دو ماه آینده انجام خواهد شد، منظور شود.


نحوه پرداخت سود نقدی سهام

قانون تجارت به این صورت به تصویب رسیده است که درصورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود شرکت وظیفه دارد که حداکثر تا 8 ماه از زمان تصویب، سود تقسیمی را به سهامداران پرداخت کند، البته گاهی برخی از شرکت ها در 9 الی 10 ماه آن را پرداخت می کنند و قرارداد ذکر می کنند.

برای پرداخت آن سهامدار باید مشخصات حساب بانکی خود را به آن شرکت بفرستد. البته نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که برخی از شرکت ها فقط به حساب بانکی خاصی پرداخت را انجام می‌ دهند. با توجه به این نکته سهامدار باید در آن بانک یک حساب جدید باز کند و مشخصات آن را برای شرکت بفرستد. بهتر است بدانید که ارسال مشخصات برای شرکت، می‌تواند از طریق سایت شرکت، فکس، ارسال پستی، ایمیل هم انجام شود.


بیشترین پرداخت سود نقدی سهام

پرداخت سود نقدی شپنا طبق قانون جدیدی که مقرر شده است از 559 ریال سود محقق شده هر سهم، 400 ریال معادل 71 درصد سود برای هر سهم توزیع شود، که این شروع خوبی برای سرمایه گذاران در این شرکت خواهد بود. هم چنین پرداخت سود نقدی سهام یک شرکت به این صورت است که وظیفه دارد که حداکثر تا 8 ماه از زمان تصویب، سود تقسیمی را به سهامداران پرداخت کند، البته گاهی برخی از شرکت ها در 9 الی 10 ماه آن را پرداخت می کنند و قرارداد ذکر می کنند.

سیتا


طیق آخرین اخبار درباره ی پرداخت سود نقدی سیتا این گونه گفته شده است این شرکت برنامه زمان بندی پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرده است و به زودی آن را برای اطلاع تمام عموم به اشتراک خواهد گذاشت.

طبق پایگاه خبری درباره ی پرداخت سود نقدی صبا این گونه گفته شده است که صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد اعضاء مقرر شده است که از 4531 ریال سود محقق شده هر سهم، 4660 ریال سود نقدی معادل 103 درصد توزیع شود.
هم چنین طبق پایگاه خبری درباره ی پرداخت سود نقدی شبندر این گونه گفته شده است که صورت های مالی تصویب و مقرر شده است که مبلغ 420 ریال با 45/65 درصد از سود 920 ریالی خود برای سال مالی توزیع شود.

 سوالات متداول درباره ی سود پرداخت نقدی


سوالات متداول درباره ی سود پرداخت نقدی

  1. سود پرداخت نقدی چیست؟

    سود پرداخت نقدی به این صورت است که یک مبلغی است که شرکت از محل سود محقق‌ شده به سرمایه ‌گذاران خود در پایان هر سال مالی پرداخت می‌ کند. البته مدت زمان مشخص که شرکت این مبلغ را می خواهد به سرمایه ‌گذاران پرداخت کند در قرارداد ذکر و امضا می شود.

  2. سود تقسیمی چه قدر باید باشد؟

    در این باره طبق ماده 86 قانون تجارت مجمع عمومی عادی باید بگوییم که سهامدار می‌ت واند نسبت به کلیه امور شرکت به‌ غیر از آن چه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق ‌العاده است تصمیم گیری کند که بر این اساس این تصمیم‌ گیری شامل سود قابل ‌تقسیم بر عهده مجمع عمومی نیز خواهد بود.

  3. سود نقدی هر سهم از شرکت به چه سهامداری تعلق می گیرد؟

    در این باره نیز باید بگوییم که طبق قانونی که در این مورد مقرر شده است، سود هر سهم از آن شرکت به سهامداری تعلق خواهد گرفت که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد. بنابراین ملاک آن زمان خرید یا فروش سهام نیست.

به این مقاله امتیاز دهید :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *